tisdag 30 april 2013

Gotländska traditioner: fagning

På valborgsmässoafton fagar de gotländska skolbarnen de lokala ängena. Ett änge är en karaktäristisk typ av slåttermark, som förr var mycket viktig för de gotländska bönderna. Numera är de som fortfarande finns kvar ofta naturreservat och används mest som utflyktsmål.

I ängena är artrikedomen stor, både bland växter och djur (ofta många tusentals arter, många ovanliga), men för att det ska fortsätta vara så måste marken hävdas (skötas) på samma sätt som förr.

Man kan inte köra in och skörda med traktor i den känsliga miljön, men marken måste som sagt fortfarande tas om hand. Detta kräver dock mycket arbete, som idag i princip helt är beroende av frivilliga. Oftast sköts ängena av de lokala hembygdsföreningarna, men medlemmarna är helt enkelt inte tillräckligt många.

En tradition på ön är därför att skolbarnen fagar ängena, en lösning med mer än en fördel. Samtidigt som det blir ett bra sätt att ha en friluftsdag på våren lär sig barnen en hel del om gotländsk tradition, historia och natur.

Dagen blir lagom lång (kort!) för valborgsmässoafton, ängena hålls hävdade och med lite tur får hembygdsföreningarna ett par nya medlemmar. Inte idag, men på sikt väcks förhoppningsvis ett intresse. Så var det i alla fall för mig.

Men vad gör de då? Jo, man räfsar helt enkelt bort löv och grenar och eldar upp dem. Marken behöver vara ganska mager för att upprätthålla den speciella floran och faunan, och får löven ligga kvar komposteras de ner och ger näring till jorden.

Det är extra lämpligt att faga precis just nu. Det beror på att fagblommorna så snällt lyfter löven från marken. Ofta har ju löven plattats till och tryckts mot marken av snöns tyngd, vilket gör det svårt och arbetsamt att räfsa bort dem. Men sedan kommer fagblommorna, som växer till sig under ytan och sedan fäller ut sig när de sticker upp, och därmed tvingar upp löven från marken. Känns beskrivningen bekant? Fagblomman är mycket riktigt mer allmänt känd som vitsippa.

Här på ön kan man nog räkna fagningen till en av de allra starkaste valborgstraditionerna, i alla fall för oss som går i skolan nu eller har skoltiden i färskt minne.

Jag måste nog gå ut och faga lite nu, så det blir valborg på riktigt. Jag har inget änge, men väl stor tomt med många arter. Och fagblommorna har så snällt lyft löven från marken åt mig!

Published with Blogger-droid v2.0.10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar