lördag 29 september 2012

Gotländsk tradition: Mikéli

Idag, den 29 september, är det Mikéli, den helige Mikaels dag. Förr var detta en mer uppmärksammad dag, men den är fortfarande inte helt oviktig för lantbruket.

Idag räknar man hösten är kommen, att skörden skall vara bärgad och att djuren skall vara inne åtminstone på nätterna.

Källa: Gutamålsgillets allnakku (med tillstånd)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar